ViaDia Järvenpää ry

ViaDia Järvenpää ry

nina_abraham2

Yhdistys tekee työtä ihmisten kokonaisvaltaisen elämänlaadun parantamiseksi yhteistyössä Järvenpään kaupungin, TE-toimiston, alueen eri oppilaitosten ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Toiminnankeskus ViaDia-tori Järvenpää tukee nuorten aikuistumista ja osallisuutta yhteiskunnassa tarjoamalla valmennusta kuntouttavan työtoiminnan – ja työkokeilupaikkojen kautta. Elyn:n avustaman työllisyyspoliittisen Kohti työelämää – hankkeen 2014-2017 kautta tarjoamme nuorten lisäksi myös vaikeasti työllistyville pitkäaikaistyöttömille ja maahanmuuttajille rinnallakulkevaa elämänhallintaa  ja työllisyys – sekä opiskelumahdollisuuksia parantavaa ohjausta. Yhdistyksen työtä tukee myös RAY:n Paikka auki – nuoret työelämään – avustusohjelma 2015 ja 2016.

Toiminnankeskus ViaDia-torilla haluamme panostaa yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemisen leviämiseen, jotta sosiaalinen ja henkinen yksinäisyys Järvenpäässä voisi vähentyä. Näkymme on levittää lähimmäisistä välittämisen kulttuuria.

tuettu_veikkauksen_tuotoilla_tunnus_sininen_rgb


Yhdessä katettu -hanke

esr_logot

ViaDia Järvenpää ry on saanut Euroopan sosiaalirahaston hankerahoituksen Yhdessä katettu -verkoston toiminnan kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa sosiaalista osallisuutta, edistää työelämävalmiuksia sekä lisätä järvenpääläisten yhteisöllisyyttä. Työ- ja toimintakyvyn parantuminen hankkeessa mahdollistuu mielekkäällä ja merkityksellisellä työllä, kannustavassa ja turvallisessa työympäristössä. Hanke rahoitetaan Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hanke alkoi 1.2.2018. Vipuvoimaa EU:lta!