Voimaa vanhuuteen

Ystävätoiminta on ViaDia Outokumpu ry:n Senioritalo-hankkeen yksi toimintamuoto, joka tuo ikääntyneille iloa ja toimintaa arkeen. Työntekijöiden saamat palautteet kuvailevat upeasti sitä, miten tärkeäksi työ on koettu.

0 Comments

”Tää on niin mun juttu”

Tamperelainen Carita Viitala on ollut ViaDia Vammaistyöryhmän jäsen jo työryhmän ensimmäisestä tapaamisesta lähtien. Vammaistyön työalassa mukana oleminen on hänelle sydämen asia.

0 Comments

Armo keskiössä selkokielisessä jumalanpalveluksessa

ViaDia Vammaistyön yhtenä tavoitteena on järjestää esteettömiä tapahtumia, joissa selkokielisyys on keskiössä. Suomen Vapaakirkon kesäjuhlilla 2019 järjestetyssä selkokielisessä jumalanpalveluksessa kuultiin selkeä sanoma armosta. Selkokielisyys ei palvele ainoastaan vammaisia henkilöitä, mutta myös esimerkiksi maahanmuuttajia, lapsiperheitä sekä vanhuksia.

0 Comments

Enemmän kuin tekoja

Ruoka-aputyön kautta jaetaan vuodessa jo yli 2 miljoonaa kiloa ruokaa ympäri Suomen. Moni ihminen murtuu kyyneliin tulleensa kohdatuksi ja saatuaan hädän hetkellä avun ruoka-aputyön kautta.

0 Comments