ViaDia Järvenpää ry

Toimintakeskus ViaDia-tori

nettiin3
ViaDia-tori Järvenpää on trendikkäs kierrätystavaratori, jonka yhteydessä toimii myös ViaDia Café. Tarjoamme valmennusjaksoja työelämään ensimmäistä kertaa pyrkiville tai työelämään palaaville nuorille, työttömille ja maahanmuuttajille. ViaDia-torilla tavoitteenamme on turvallinen, avoin ja kannustava ilmapiiri, jossa me kaikki olemme yhtä arvokkaita ja jossa on tilaa erilaisuudelle ja yhdenvertaisuudelle.

ViaDian rooli on tarjota mahdollisuuksia työelämään johtavan tien alussa tai sen keskeytyessä auttamassa tielle uudelleen. ViaDia-torilla voimme tarjota monipuolisen ja mielenkiintoisen työpaikan, jossa yhdistyvät asiakaspalvelu, markkinointi, myyntityö ja ihmisten kohtaaminen. Työilmapiiri pyritään pitämään avoimena, toinen toisiamme kunnioittavana, keskustelevana ja turvallisena. Myös palautteen antamista harjoitellaan. Tehtäväkirjo on monipuolinen ja vastuualue voi kasvaa tarvittaessa pienestä suureen. Työkokeilussa voi olla enintään puoli vuotta, ja sen jälkeen voi työkokeilla vielä jonkin toisen työnantajan palveluksessa. Verkostoituminen paikallisten yritysten kanssa onkin yksi yhdistyksen toimintamuodoista. Työkokeilu antaa parhaimmillaan lisää tietoa ja taitoa sekä rohkeutta työnhakuun ja sen aikana pyritään selvittämään esimerkiksi opiskelupolkua tai unelma-ammattia.

Voit tukea toimintaamme lahjoittamalla paikalliselle ViaDia-torille hyväkuntoista tavaraa. ViaDia-torin tuotto ohjataan diakoniatyöhön ja vähävaraisten auttamiseen, sekä nuorten kanssa tehtävän työn mahdollistamiseen. Lisäksi pyrimme ViaDia-torilla tarjoamaan kuntouttavaa työtoimintaa sekä työharjoittelu- ja kokeilupaikkoja.

Asiakkaaksi suositulle ViaDia-torille? Lue täältä lisää