ViaDia Järvenpää ry

Haetaan media-assistenttia!

ViaDia Järvenpää ry hakee media-assistenttia yhden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 15.3.2019 – 14.3.2020. Media-assistentti työllistetään STEA:n Paikka auki II – avustusohjelmalla. Avustusohjelma edellyttää, että hakija on työsuhteen alkaessa korkeintaan 29-vuotias, työelämän ulkopuolella oleva, eikä hän ole päätoiminen opiskelija. Media-assistentin tehtävinä ovat mm. ViaDia Järvenpää ry:n toimintaan liittyvät media- ja viestintätehtävät, nettisivujen päivitys ja uudistaminen sekä aktiivinen viestintä sosiaalisessa mediassa. Lisäksi työhön kuuluu yhdistyksen perustoimintaa, avustavaa ohjausta/neuvontaa sekä monipuolista tiimityöskentelyä järjestömme jatkuvassa kehittämisessä. Mikäli olet avoin, luotettava ja arvostat lähimmäistäsi, niin hae ihmeessä tähän tehtävään! Kaikkiin tehtäviin voi harjaantua lisää tässä työssä ja koko tiimimme on tukenasi. Sinulta täytyisi löytyä 100% motivaatio ja halu oppia ja kehittyä tehtävässäsi.

Arvostamme:

  • kunnioitusta muita ihmistä kohtaan
  • oma-aloitteisuutta ja luovuutta
  • kokemusta valokuvauksesta, videoinnista ja viestinnästä
  • sujuvaa suomen kielen taitoa
  • mahdollisuutta työskennellä myös iltaisin ja viikonloppuisin

Palkka on sosiaalialan järjestöjen työehtosopimuksen mukainen. Työhakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 3.3.2019 mennessä jappe.vilponen@viadia.fi

Lisätietoja: Jappe Vilponen puh 050 460 9669

Yhdistys tekee työtä ihmisten kokonaisvaltaisen elämänlaadun parantamiseksi yhteistyössä Järvenpään kaupungin osaamis- ja työllisyyspalveluiden-, kotoutumispalveluiden, Keski-Uudenmaan SOTE KUNTAYHTYMÄN, TE-toimiston, alueen eri oppilaitosten ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Toiminnankeskus ViaDia-tori Järvenpää tukee nuorten aikuistumista ja osallisuutta yhteiskunnassa tarjoamalla valmennusta kuntouttavan työtoiminnan – ja työkokeilupaikkojen sekä opinnollistamisen kautta. Tarjoamme nuorille ja myös vaikeasti työllistyville pitkäaikaistyöttömille ja maahanmuuttajille rinnalla kulkevaa elämänhallintaa ja työllisyys – sekä opiskelumahdollisuuksia parantavaa ohjausta. Yhdistyksen työtä tukee myös STEA:n Paikka auki – nuoret työelämään – avustusohjelma. Toiminnankeskus ViaDia-torilla haluamme panostaa yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemisen leviämiseen, jotta sosiaalinen ja henkinen yksinäisyys Järvenpäässä voisi vähentyä. Näkymme on levittää lähimmäisistä välittämisen kulttuuria.