ViaDia Jyväskylä ry

Rise – Varikko hanke

HANKE PÄÄTTYNYT TAMMIKUUSSA 2019!

 

Vankeusaika mahdollisuutena!

ViaDia Jyväskylä ry mukana hankkeessa.

ViaDia ry toimii osatoteuttajana Rikosseuraamuslaitoksen ja Kuntoutussäätiön valmistelemassa ESR-hankkeessa , jossa tuetaan vankien yhteiskuntaan integroitumista ja rikollisuudesta irtautumista vuosina 2016–2018. Hankkeen päätavoitteena on edistää vankien sosiaalista osallisuutta tarjoamalla heille aiempaa jatkuvampaa ja kokonaisvaltaisempaa tukea kuntoutumiseen, rikollisuudesta irtautumiseen sekä koulutukseen ja työelämän ohjautumiseen.

Rise-Varikko -hanke saa rahoituksensa sosiaali- ja terveysministeriön Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 –rakennerahasto-ohjelman kautta Euroopan sosiaalirahaston rahoittamasta hankkeesta. Yhteistyössä kuntien sosiaalihuollon ja terveys- ja kuntoutuspalvelujen, työ- ja elinkeinohallinnon sekä rikosseuraamuslaitoksen kanssa kehitetään uusia, syrjäytyneitä saavuttavia, omaehtoisia ja aktivoivia toimintamalleja sekä asiakkaiden tarpeista lähteviä matalan kynnyksen palveluja. Hankkeen kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana toimintamalleja pilotoidaan Lappeenrannassa ja Jyväskylässä, joissa hanketta toteuttavat ViaDia Lappeenranta ry ja ViaDia Jyväskylä ry. Hankkeen päätyttyä kehitettyjä hyviä käytäntöjä on tavoitteena levittää valtakunnallisesti.

Lisätietoa hankkeesta .