TUr
va

Lapsidiakoniatyö

Luomme lapsille turvaa ja yhteisöllisyyttä toimintamme kautta. Kehitämme yhteisöjämme arvioimaan toimintaansa lapsinäkökulmasta ja tarjoamaan turvallista aikuisuutta lasten tueksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan.

Lapsidiakonia toteutuu siellä, missä lapset pääsevät omana itsenään osaksi turvallista yhteisöä, kokevat tulevansa kuulluiksi ja nähdyiksi, ja missä heidän perustarpeensa täytetään. Aina vanhemmat eivät tuettunakaan kykene riittävään vanhemmuuteen, ja silloin lähipiirin muut turvalliset aikuiset ovat ensiarvoisen tärkeitä. Kannustamme seurakuntia ja paikallisyhdistyksiä vastaamaan asuinalueidensa lasten tarpeisiin iltapäivätoiminnan, retkien, kouluyhteistyön ja muun läsnäolon kautta. Pyrimme myös poistamaan osallistumisen esteitä niiltä lapsilta, joille seurakuntien lapsityöhön osallistuminen olisi muuten haastavaa erityistarpeiden tai muun syyn johdosta. Pidämme yllä lapsidiakoniatyön verkostoa ja tarjoamme tapaamisia, koulutusta ja vertaistukea alan toimijoille.

 

Lapsidiakoniatyön yhdyshenkilö
Suvi Eriksson
suvi.eriksson(at)viadia.fi
Puh. 050 345 3955