Tu
ki

Päihdetyö

Elämänmuutos vaatii tukea ja oikeanlaista ympäristöä muutoksen ylläpitämiseksi. Tukihenkilömme kannustavat päihteettömyyteen ja ovat apuna riippuvuuksista irrottautumisessa sekä keskustelutukena päihdeomaisten läheisille. Tahdomme, että jokaisella on mahdollisuus parempaan huomiseen.

Päihteet ja niiden käyttö on asia, joista monien on vaikea puhua. Niiden käyttöä piilotellaan ja salataan usein pitkiäkin aikoja. Päihteiden käyttöön liittyy paljon häpeää, pelkoa, ahdistusta ja syyllisyyttä. Näiden tunteiden kanssa kamppailevat monet päihderiippuvaiset ja heidän läheisensä. Me haluamme olla tukemassa ihmisiä, joiden elämää päihderiippuvuus koskettaa. On aika astua ulos häpeästä, kohti vapautta. Kysymys ei ole luonteen heikkoudesta, vaan sairaudesta nimeltä päihderiippuvuus.

Jokainen ihminen kaipaa yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyys on parasta lääkettä päihderiippuvuuden kuntoutusvaiheen yksinäisyyteen. ViaDia-paikallisyhdistyksissä tehtävä päihdetyö tarjoaa loistavat tukirakenteet erilaisten toiminnallisten työmuotojen lisäksi, myös yhteydet paikallisseurakuntien tukiverkostoihin. ViaDia-yhteisöt ovat päihteettömiä ja keskeisiin arvoihin kristillisyyden lisäksi kuuluu terveiden elämätapojen ja hyvinvoinnin edistäminen.

Päihdetyön yhdyshenkilö
Heli Karjunen
heli.karjunen(at)viadia.fi
Puh. 045 208 6419

Päihdetyön yhdyshenkilön työpari
Jesse Keskinen
jesse.keskinen(at)viadia.fi

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää päihdetyöstä? Ole yhteydessä työalan yhteyshenkilöön. Voit tukea työtämme lahjoittamalla päihdetyölle.

Narkomaani pitää neulaa kädessään julkisella paikalla

Pelastaisiko valvotut huumeiden käyttöhuoneet ihmishenkiä?

Kansalaisaloite valvottujen huumeiden käyttöhuoneiden testaamisesta on etenemässä Eduskuntaan. Miten päihdetyön ammattilaiset suhtautuvat asiaan?   Kansalaisaloitteen taustalla on tavoite vähentää huumekuolemien määrää Suomessa testaamalla valvottuja käyttöhuoneita alueilla, joissa julkisissa tiloissa käytetään paljon huumeita. Huumeiden käyttöhuoneessa käyttäjät

Lue lisää