Työ tuntuu merkitykselliseltä

– Työn merkityksellisyys on itselleni suurin syy siihen, miksi haluan työskennellä juuri ViaDia Pohjois-Savo ry:ssä, Helinä Mustonen kertoo.

Hän näkee selvästi Jumalan johdattaneen hänet nykyiseen tehtäväänsä.
– Polkuni harjoittelijasta toiminnanjohtajaksi ViaDia-liikkeessä on ollut suoraviivainen. Minun on helpompi ymmärtää yksittäisen työntekijän asiaa, koska olen itsekin ollut samanlaisissa tehtävissä.

Mustonen aloitti toiminnanjohtajan työt vuoden 2022 alussa. Yhdistyksellä on useita toimipisteitä ja toiminnan keskiössä on työvoimapalveluiden, kuntouttavan työtoiminnan ja vankikuntoutuksen kehittäminen ja tuottaminen.
– Rakennamme sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalleja, jotka perustuvat asiakkaille merkitykselliseen vertaistukeen ja osallisuuteen moniammatillisen tuen turvin.

 

Aidosti läsnä ihmisten elämässä

– Työ ViaDia-liikkeessä on ollut juuri sitä, mitä haluan tehdä, ja mielenterveys- ja päihdetyön kohderyhmä on lähellä sydäntäni. Etenkin onnistumistarinat tuovat kokemusta merkityksellisyydestä. On palkitsevaa, kun huonosta tilanteesta tullut asiakas pääsee jaloilleen, Mustonen kertoo.

– Tuntuu, että kaltaisemme toimijat ovat ainoita, jotka ovat näiden ihmisten elämässä oikeasti mukana. ViaDian ohjaaja ei ole viranomainen, joten kontakti asiakkaaseen on erilainen kuin esimerkiksi sosiaalityöntekijällä. Olemme enemmän rinnalla kulkijoita, emme vaikuta heidän saamiinsa tukiin, vaan olemme auttamassa arkisissa asioissa.
– Kohtaamme kaikki samanarvoisina ja arvokkaina. Pyrimme auttamaan asiakkaitamme kaikin mahdollisin keinoin.

 

Varhaisen puuttumisen keinoja tarvitaan

Mustonen näkee, että varhaisen puuttumisen keinoja olisi löydettävä enemmän etenkin nuoriin suuntautuvassa työssä.
– Ongelmia ei joko nähdä tai niihin ei uskalleta puuttua. Tietoisuutta ja koulutusta päihde- ja mielenterveysongelmista tarvittaisiin muillekin kuin sote-alan ihmisille. Esimerkiksi opettajille aihe voi olla vieras.

– Olen nähnyt, miten järkyttävät seuraukset sillä on, että lapsi voi huonosti. Aikuinen voi pilata lapsen elämän. Asiakkaidemme tarinoista kuulee, että taustat ovat usein olleet haastavat lapsesta lähtien. Siksi uskon, että varhaisella puuttumisella voidaan saada aikaan pysyvää muutosta.

 

Teksti ja kuva: Karoliina Leikkari

Artikkeli on julkaistu Suomen Viikkolehden 22/2022 välissä ilmestyneessä Läsnäoloa 2/2022 -liitteessä.

Takaisin