ViaDia työalat

ViaDia-työtä organisoidaan seitsemän eri työalan kautta. Diakonisen avun sisältö vaihtelee paikkakunnasta riippuen, mutta idea on sama. Haluamme tarjota apua ja toivoa jaettavan ruoan, kohtaamisen ja palvelun muodossa.

Tarjoamme ruoka-apua niille, joiden arki on selviytymistä. Vähävaraiset, lapsiperheet, työttömät, opiskelijat ja eläkeläiset saavat ilmaista ruokaa toimeentulonsa tueksi. Ruoka-aputyömme mahdollistuu lahjoitusten ja vapaaehtoisten avulla.
Vaalimme ihmisen merkityksellisyyttä ja elämisen arvoista elämää myös vanhuuden päivinä. Meidän kauttamme avunantajien sydämen työ ja lahjoitukset mahdollistavat hoivan ja läsnäolon tukea tarvitseville vanhuksille.
Järjestämme esteettömiä tapahtumia ja toimintaa, joissa yhä useammalla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. Jaamme tietoa ja ideoita erityistarpeiden huomioimiseen, jotta vammaisilla olisi tasavertainen mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan ja kehittää elämäntaitojaan.

Viemme armon ja toivon sanomaa vankiloihin ja vankien omaisille sekä kannustamme rikoksettomaan elämään. Ammattilaisten, kokemusasiantuntijoiden ja vapaaehtoisten yhteistyöhön perustuvan avun kautta tuemme vankien elämänhallintaa, ajattelutavan uudistusta ja paluuta yhteiskuntaan.

Koti ja kokemus yhteisöön kuulumisesta on jokaiselle tärkeää. Avustamme ihmisiä kotoutumaan osaksi yhteiskuntaa Suomessa sekä parantamaan mahdollisuuksia opiskeluun ja työhön. Ystävyyssuhteiden kautta luomme tukiverkostoja ja järjestämme apua kielen oppimiseen sekä opiskelu- ja työpaikan löytämiseen.
Elämänmuutos vaatii tukea ja oikeanlaista ympäristöä muutoksen ylläpitämiseksi. Tukihenkilömme kannustavat päihteettömyyteen ja ovat apuna riippuvuuksista irrottautumisessa sekä keskustelutukena päihdeomaisten läheisille. Tahdomme, että jokaisella on mahdollisuus parempaan huomiseen.

ViaDia-torit tarjoavat turvallisen ympäristön työelämän taitojen oppimiseen. Tarjoamme kuntouttavaa ja kannustavaa työtoimintaa sekä työharjoittelu- ja työkokeilupaikkoja kannustavassa ilmapiirissä, jossa kaikki ovat yhtä arvokkaita ja jossa on tilaa erilaisuudelle ja yhdenvertaisuudelle.

Luomme lapsille turvaa ja yhteisöllisyyttä toimintamme kautta. Kehitämme yhteisöjämme arvioimaan toimintaansa lapsinäkökulmasta ja tarjoamaan turvallista aikuisuutta lasten tueksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan.