Osa
lli
suus

Vammaistyö

Järjestämme esteettömiä tapahtumia ja toimintaa, joissa yhä useammalla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. Jaamme tietoa ja ideoita erityistarpeiden huomioimiseen, jotta vammaisilla olisi tasavertainen mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan ja kehittää elämäntaitojaan.

Vammaisten kirjo on laaja ja tarpeet monimuotoiset ja erilaiset. Kyseessä on eri-ikäiset ihmiset lapsista vanhuksiin. Kartoitamme yhdessä vammaisten kanssa, miten seurakunnat voivat parhaiten ottaa huomioon heidän tarpeensa sekä miten heidän on myös mahdollista palvella seurakunnassa.

Rakennamme yhdessä vuorovaikutuksia vahvistavaa siltaa niin, että vammaiset tulevat ymmärretyksi, huomioiduksi ja rakastetuksi aivan kuten muutkin, antaen heille itselleenkin mahdollisuuden vastavuoroisuuteen.

Järjestämme vammaisten tapaamisia ja vertaistukimahdollisuuksia. Olemme Suomen Vapaakirkon valtakunnallisissa tapahtumissa esillä ja pyrimme vaikuttamaan tilojen ja tilaisuuksien esteettömyyden ja saavutettavuuden huomioimiseen. Tuemme vammaisten oikeutta osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen ympäröivässä maailmassa yhteiskunnan ja seurakunnan jäsenenä.

Esteettömät palvelut hyödyttävät myös lapsiperheitä, väliaikaisesti vammautuneita ja vanhuksia.

Vammaistyön yhdyshenkilö
Anne-Maria Koivistoinen
anne-maria.koivistoinen(at)viadia.fi
Puh. 044 302 0962

Vammaistyön yhdyshenkilön työpari
Pia Vilkman
pia.vilkman(at)viadia.fi

Haluatko mukaan toimintaan? Kysy lisää vammaistyön yhdyshenkilöltä!

”Tää on niin mun juttu”

Tamperelainen Carita Viitala on ollut ViaDia Vammaistyöryhmän jäsen jo työryhmän ensimmäisestä tapaamisesta lähtien. Vammaistyön työalassa mukana oleminen on hänelle sydämen asia.

Lue lisää