ViaDia-liike

ViaDia-liike on Suomen Vapaakirkon arvoihin pohjautuva valtakunnallinen diakoniatyön verkosto, jonka tavoitteena on palvella Jumalaa, auttaa lähimmäisiä ja levittää diakonista liikehdintää Suomessa ja ulkomailla. ViaDia-liike koostuu kattojärjestö ViaDia ry:stä sekä paikallista diakoniatyötä tekevästä 38 paikallisyhdistyksestä sekä 1 alueyhdistyksestä, jotka toimivat 45 eri paikkakunnalla.

Unelmoimme palvelusta, joka muuttaa Suomen! -huudahdus ViaDia-liikkeessä ei ole vain sanahelinää, vaan voimme iloisina todeta, että saamme toimintamme kautta olla lisäämässä hyvinvointia Suomessa. Unelmamme hyvinvoinnista etenee ViaDia-paikallisyhdistysten tekemän työn kautta. Tämä kaikki tapahtuu yhteistyössä monien vapaaehtoisten, työntekijöiden, järjestöjen, rahoittajien, kuntien, seurakuntien ja lahjoittajien kanssa.

ViaDia-liike koostuu kattojärjestö ViaDia ry:stä sekä 38 ViaDia-paikallisyhdistyksestä ja 1 alueyhdistyksestä.

ViaDia-liikkeen strategiset tavoitteet 2019–2022

Strategiakauden keskeisimmät tavoitteet ja keinot on koottu viiden painopistealueen alle, joita ovat (aakkosjärjestyksessä):

1. Brändi
Tavoitteena on vahvistaa ViaDia-liikkeen identiteettiä selkiyttämällä ja rajaamalla brändiä sekä löytää keinot, joilla ViaDia-liikkeestä tulee vahvempi, yhtenevämpi ja rajatumpi.

2. Ihmiset
Tavoitteena on ViaDia-liikkeessä rakentaa osaavien työntekijöiden ja vapaaehtoisten verkostoa rohkaisten, kouluttaen ja varustaen heitä.

3. Rakenne
Tavoitteena on vahvistaa rakenteiden toimivuutta, jotka helpottavat paikallisten yhdistysten diakoniatyön tekemistä ViaDia-kentässä.

4. Seurakuntien ja ViaDia-paikallisyhdistysten yhteys
Tavoitteena on, että seurakuntien ja ViaDia-paikallisyhdistysten yhteys syvenee ja molemminpuolinen ymmärrys yhteisestä diakonisesta tavoitteesta kirkastuu.

5. Viestintä
Tavoitteena on, että viestimme harkituin keinoin aidoista elämänmuutostarinoista, jotka ansaitsevat tulla kuulluksi.

Paikallisyhdistykset

ViaDian varsinainen kenttätyö tehdään vapaaseurakuntien alaisuudessa paikallisyhdistysten kautta. Paikallisyhdistykset ovat itsenäisiä rekisteröityjä yhdistyksiä, joiden toimintaa johtaa paikallisyhdistyksen hallitus. Kymmenet ViaDian paikallisyhdistykset ympäri Suomen ovat mukana työskentelemässä aineellisen, henkisen ja hengellisen eriarvoisuuden lievittämiseksi Suomessa.

Tutustu lähialueesi paikallisyhdistykseen ja tule mukaan toimintaan.

ViaDia ry

ViaDia ry toimii kattojärjestönä, jonka kautta ViaDia-liikkeen toimintaa organisoidaan ja johdetaan. ViaDia ry:n tehtävänä on tukea paikallisyhdistyksiä niiden elinkaaren eri vaiheissa ja tarjota työkaluja toiminnan synnyttämiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen. ViaDia ry keskittyy paikallisyhdistysten ja työalojen kautta tehtävän työn tukemisen lisäksi yhteistyöverkostojen rakentamiseen sekä pyrkii tekemään ViaDia-työtä valtakunnallisesti näkyväksi.

Yhdistys perustettiin tammikuussa 1936 ja toimi alun perin nimellä Kristillinen raittiusliitto ry. Vuonna 2007 Sosiaalilähetys ja Kristillinen raittiusliitto yhdistyivät ja nimeksi muodostui nykyinen ViaDia ry. Yhdistys toimii tiiviissä yhteistyössä taustayhteisönä toimivan Suomen Vapaakirkon diakoniatyön kanssa.

ViaDia ry:n näky

Jumalaa ja lähimmäisiä palvellen.

ViaDia ry:n perustehtävä

Palvella seurakuntia ja paikallisyhdistyksiä, jotta ne voivat palvella.

ViaDia ry:n arvot

ViaDia ry on olemassa jotta palvelu olisi helpompaa, ulottuisi laajemmalle ja tavoittaisi yhä suuremman joukon avuntarvitsijoita. Perustehtävämme mukaisesti haluamme palvella seurakuntia ja paikallisyhdistyksiä, jotta ne voivat palvella. Unelmoimme palvelusta joka muuttaa Suomen. Tätä unelmaa haluamme toteuttaa yhdessä eri toimijoiden kanssa eri puolilla Suomea.

ViaDia ry:n hallitus

Puheenjohtaja

Antti Kautto, Jyväskylä

Jäsenet

Heli Karjunen, Lahti
Timo Kulta, Vihti
Jappe Vilponen, Järvenpää
Juha Kuusela, Helsinki
Petri Kekäläinen, Kuopio
Vesa Nyrhinen, Mikkeli

Varajäsenet

Vuokko Kolehmainen, Jyväskylä
Kaarina Hoffrén, Karttula

ViaDia ry:n toiminnanjohtaja

Kristian Vilkman
kristian.vilkman(at)viadia.fi
Puh. 0400 499 999